İZMİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

 1. A) HAKKINIZDA
  Veri sorumlusunun unvanı/ ismi                 : İzmirli Kadın Girişimciler Derneği
  2. Veri sorumlusunun adresi                            : İzQ Girişimcilik Merkezi Akdeniz, Cumhuriyet Blv No:120, 35210 Konak/ İzmir
  3. Bu bildirimi hazırlayan kişinin   
  Adı ve Soyadı: 
  Görevi:   
  E-postası:   
  Telefonu:
 2. B) İHLAL HAKKINDA
  Bildirim türü : İlk bildirim                            Takip bildirimi:……………………………….   
  (Takip Bildirimlerinde varsa takip numarasını ekleyeniz)
  2. İhlalin gerçekleşme tarihi ve saati :
  3. İhlalin tespit tarihi ve saati:                          
  4. İhlal hakkında bilgi veriniz.   
  5.
  İhlalin kaynağı  (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

       Kişisel verilerin yanlış alıcılara gönderilmesi
       Belge/cihaz hırsızlığı veya kaybolması
       Verilerin güvensiz ortamlarda depolanması
       Zararlı yazılımlar
       Sosyal mühendislik
       Sabotaj 
       Kaza/ İhmal

      Diğer (Cevabınızı detaylandırınız) :

 

 1. 6. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri
  (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)
  Kişisel Veri                                             Özel Nitelikli Kişisel Veri

     Kimlik                                                     
     İletişim
     Lokasyon
     Özlük
     Hukuki İşlem
     Müşteri İşlem
     Fiziksel Mekân Güvenliği
     İşlem Güvenliği
     Risk Yönetimi
     Finans
     Mesleki Deneyim
     Pazarlama
     Görsel ve İşitsel Kayıtlar

      Irk ve Etnik Köken
      Siyasi Düşünce
      Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar
      Kılık ve Kıyafet
      Dernek Üyeliği
      Vakıf Üyeliği
      Sendika Üyeliği
      Sağlık Bilgileri    
      Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
     Genetik Veri

      Diğer (Detayları belirtiniz):

 

 1. 7. İhlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt sayısı
  Tahmini Kişi Sayısı: …………………………………….. Tahmini Kayıt Sayısı: …………………………………………
 2. İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve etkileri (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

İlgili Kişi Grupları İlgili Kişiler Üzerindeki Etkileri

          Çalışanlar
          Kullanıcılar
          Aboneler/Üyeler
          Öğrenciler
          Müşteriler ve potansiyel Müşteriler
          Hastalar
          Çocuklar
          Korunmaya muhtaç yetişkinler
          Henüz bilinmiyor

          Kişisel veriler üzerinde kontrol kaybı
          Kimlik hırsızlığı
          Ayrımcılık
          Hakların kısıtlanması
          Dolandırıcılık
          Finansal kayıp
          İtibar kaybı
          Kişisel verilerin güvenliği kaybı

          Diğer (Detayları belirtiniz):

 

 1. Bildirimin yapılmasında herhangi bir gecikme yaşandıysa sebebini açıklayınız (Yalnızca ilk bildirimler için)

 

 1. C) OLASI SONUÇLAR
 2. İhlalin potansiyel etkileri hakkında bilgi veriniz.
  (İhlalin ilgili kişiler üzerinde doğurabileceği etkileri tarif ediniz. Eğer halihazırda ilgili kişiler üzerinde bir zarar meydana geldiyse belirtiniz.)
 3. İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı

Yüksek
Orta
Düşük

 Daha bilinmiyor (Cevabınızı detaylandırınız):

 

 1. 3. İhlalin organizasyonunuza olan etkileri

Etkisi                                            Açıklama

Yüksek

Tüm kullanıcılarınıza her türlü önemli hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

Orta

Bazı kullanıcılarınıza önemli bir hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

Düşük

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza tüm önemli hizmetleri sunabiliyorsunuz.

Bilinmiyor

 


 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler

Normal

Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

Destekli

Ek kaynaklar kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

Uzatılmış

Ek kaynaklara ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz

Geri Dönülmez

Saldırıdan geri dönüş imkânsız (örn. yedekler yok edilmiş)

Tamamlanmış

İyileşme tamamlandı

 1. D) VARSA SİBER SALDIRIYA ÖZGÜ SONUÇLAR
 2. Bilgi sistemleriniz siber saldırıdan etkilendi mi?

Evet   
Hayır

 1. Evet seçeneğini işaretlediyseniz, siber saldırı sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu belirtiniz. (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

Veri gizliliği                                Veri bütünlüğü                 
Veriye erişim                                Diğer (Cevabınızı detaylandırınız):

 1. Siber saldırıların organizasyonunuza olan etkileri
  Etkisi Açıklama

       Yüksek

Tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

       Orta

Bazı kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

       Düşük

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunabiliyorsunuz.

 

      Bilinmiyor

 


 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler

       Normal

Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

       Destekli

Ek bilişim kaynakları kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

       Uzatılmış

Ek bilişim kaynaklarına ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz

      Geri Dönülmez

Saldırıdan geri dönüş imkânsız (örn. yedekler yok edilmiş)

       Tamamlanmış

İyileşme tamamlandı


 1. E) ÖNLEMLER
 2. İhlal ile ilgili olan çalışanlar son bir yıl içerisinde kişisel veri koruma eğitimi aldı mı?

                          Evet                                 Hayır

 1. Bu tür ihlalleri engellemek için ihlalin gerçekleşmesinden önce almış olduğunuz idari ve teknik tedbirlerini belirtiniz.

 

 

 

 1. 3. İhlalin sonucu olarak almış olduğunuz veya almayı planladığınız idari ve teknik tedbirleri belirtiniz. (Problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına almış olduğunuz önlemleri belirtiniz; örneğin yanlışlıkla gönderilmiş olan verilerin yok edilmesi, parolaların güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği eğitimi planlanması vb.)

 

 

 

 1. İhlalin tekrarlanmaması için atılan adımlar ve bunların tahminen ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi veriniz.

 

 

 1. İlgili kişilere ihlal bildirimi yapıldı mı?

Evet, etkilenen ilgili kişilere bildirim yapıldı
İlgili kişilere bildirim yapılmak üzere veya halihazırda bildirimi gerçekleştiriyoruz
Hayır, zaten bilgileri var
Hayır, ancak bildirilecek

Diğer (Aşağıda detayları belirtiniz)

 1. İlgili kişilere hangi yöntemle bildirim yapıldığı/yapılacağı hakkında detaylı bilgi veriniz.

 

 

 1. İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgisi ya da veri sorumlusu web adresi

 

 1. Yurtiçinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. Diğer kurumlar ile iletişime geçmeniz gerekebilir.)

Evet; evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız:
Hayır

 1. Yurtdışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları.)

      Evet                                         Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız: 
      Hayır

 

EK 1- VERİ İHLAL BİLDİRİM FORM REHBERİ

 1. Eğer bu ilk bildirim ise doldurulan formu ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr adresine “Kişisel veri ihlali bildirimi” konulu bir e-posta ekiyle gönderiniz. (e-posta yolu ile göndereceğiniz form ve eklerinin güvenli şekilde Kurumumuza ulaştırılmasının sorumluluğunun sizde olduğunu unutmayınız.)
 2. Eğer bu bir takip bildirimi ise bu formu ilk bildirimde göndermiş olduğumuz e-postanın ekine ekleyiniz. (e-postadaki konu satırını olduğu gibi bırakınız, bu sayede takip bildiriminiz olayınıza eklenebilecektir.)
 3. Bu formu posta ile göndermek istemeniz durumunda onaylı olarak aşağıda belirtilen adresimize gönderiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Balgat-Çankaya / Ankara

 1. Varsa formda yer verilen bilgileri destekleyici dokümanları da (İnceleme raporu, ilgili kişilere bildirim yapıldığını tevsik edici belgeler vb.) forma eklemeyi unutmayınız.
 2. Eğer bildiriminiz halihazırda mevcut bir olaya ilişkinse, olayınızla ilgilenen kişilerin bilgi sahibi olabilmesi için bildiriminiz olay dosyasına eklenecektir.
 3. Atacağınız bir sonraki adımı belirlemek için 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararını okumanızı tavsiye ederiz.
 4. Eğer bu formu doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ALO VERİ KORUMA 198 numaralı yardım hattımıza ulaşabilirsiniz.

 

*İlgili Soru                                      Açıklama

1.İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı

Gerçekleşen veri ihlalinin düzeyinin belirlenmesinde ilgili kişiler üzerinde ne kadar bir potansiyel etkiye neden olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu potansiyel etkinin değerlendirilmesinde ise ihlalin niteliği, ihlalin nedeni, ihlale maruz kalan verinin türü, ihlalin etkisinin azaltılmasında alınan önlemler ile ihlalden etkilenen ilgili kişi kategorileri göz önünde bulundurulmalıdır. Risk düzeyinin belirlenmesinde aşağıdaki açıklamalar dikkate alınır.

 Düşük düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz herhangi bir etkiye neden olmamakta ya da bu etki ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır.

Orta düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir fakat bu etki büyük değildir.

Yüksek düzeyde risk: İhlal etkilenen kişiler üzerinde ciddi düzeyde olumsuz etkilere neden olmaktadır.