İKG’ye Neden Bağışta Bulunmalısınız?

 • İşleme ve aktarma amaçları
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Seyahat planlaması ve yönetimi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.